Chuyện cái ti

0 comment

Sinh em bé Leo ở Thụy Điển nhưng chưa bố mẹ Leo chưa tốn một đồng mua sữa công thức. Mặc dù nuôi con bằng sữa mẹ không hề đơn…